Ağ Güvenliği Çözümlerimiz


Network, bilişim sistemlerinin olmazsa olmazıdır. Sistemlerin; istemcilerle, dış dünyayla ve diğer sistemlerle iletişim kurabilmeleri için ağ yapısının olması şarttır. Ancak sistemlere en çok zarar da doğru yapılandırılmamış aktif ağ cihazlarından gelmektedir.

Sistemlerin iç ve dış ağlar üzerindeki, bilerek ya da bilmeden gelen ataklardan korunması gerekir. Bu korama çeşitli network cihazları ile sağlanabildiği gibi, aynı zamanda LAN ağı üzerindeki topoloji ile de sağlamlaştırılmalıdır.

Aynı zamanda birden fazla bölgede şubesi olan ve tek merkezden hizmet veren firmaların sistemleri için bu güvenlik unsurlarının çok daha sıkı olarak yapılandırılması gerekmektedir.

LoreSystem Teknoloji alanında uzman ve sertifikalı network mühendisleri ile sistem ağ yapınızı uçtan uca kontrol ederek, mevcut topolojinizi çıkarır ve size olması gereken topolojiyi, varsa eksik olan yapılandırma ve cihazlarla birlikte sizlere sunar.

LoreSystem Teknoloji network alanında da alanında öncü olan markalarla çalışmaktadır. Ağ yapınızın analiz ve revizyonu esnasında aşağıda yer alan unsurlar analiz edilir;

Omurga anahtarlar (backbone switch)

Kenar anahtarlar (edge switch)

Wifi Ağı + Hotspot

Wifi Controller + Roaming (kesintisiz wifi)

Güvenlik duvarı (Firewall) + IPS + IDS güvenliği

IPSec VPN

SSL VPN

VOIP

LAN ve VLAN

Aptal anahtarlar (Dummy switch)

WAN to LAN, LAN to LAN, LAN to WAN erişimler.

WAN (geniş alan ağı)(Metro Ethernet, VDSL, ADSL, GHDSL, Leased Line, vb.)

Firmanız bu analizden sonra sizin vereceğiniz karar doğrultusunda LoreSystem Teknoloji mühendisleri tarafından yapılacak olan revizyon ile en uygun ve en güvenli ağ yapısına kavuşacaktır.


Penetrasyon (sızma) Testi

Sistemleriniz ne kadar güvenli?

İçeriden ve dışarıdan gelecek olan saldırıları önceden algılaya biliyor musunuz ?

İçeriden ve dışarıdan gelecek olan saldırıları engelleye biliyor musunuz ?

Bu sızma ve saldırıları engellediğinizi mi düşünüyorsunuz ?

Veri güvenliğini olması gerektiği gibi mi sağlıyorsunuz ?

Kablolu ya da kablosuz ağlarınız ne kadar güvenli ?


Kablolama Çözümlerimiz

Tüm aktif sistemlerin birbirleriyle olan iletişimlerinin sağlıklı olması gerekmektedir. Bunun içinde sistemlerin yapısal kablolamasının doğru bir şekilde tasarlanıp sonlandırılmasın şarttır.

Bu bağlamda, zayıf akım, data, CCTV ve telefon altyapı çözümlerini, alanında öncü markalar ve personelimizle birlikte gerçekleştirmekteyiz.

Yapısal kablolama hizmetimiz kapsamında;

Fiber kablolama

Cat 6 ve Cat 7 kablolama

CCTV kablolama

IP ve Analog telefon ağları kablolaması

UPS şebekesi pano ve kablolaması

Test ve etiketleme

hizmetlerini uzaman personel eşliğinde sağlamaktayız.